WILDLIFE TOURS 

Kawa Proboscis Monkey + Fireflies Tour

Tour Code: BLT-WT01

Duration:  8-8.5 Hours

Minimum: 02 Adults

Departs: Kota Kinabalu

Weston Proboscis Monkey + Fireflies Tour

Tour Code: BLT-WT02

Duration: 8-8.5 Hours

Minimum: 02 Pax

Departs: Kota Kinabalu